Låt oss hjälpa er!

Våra konsulter och supportmedarbetare behöver ibland komma åt er Lime CRM-miljö för att hjälpa till vid problem och för att göra ändringar enligt era önskemål. För att göra detta på ett effektivt och säkert sätt använder vi ett verktyg för fjärråtkomst som gör att vi kan hjälpa er med problem och beställningar utan att behöva lägga värdefull tid på krånglande uppkopplingar.

Hur går det till?

Verktyget installeras på de av era servrar (t.ex. applikations- och databasserver) där Limes personal behöver utföra arbete. Om ni är ny kund görs detta i samband med uppsättning av miljön, om ni är kund sedan tidigare kan vi göra detta åt er i de fall vi har åtkomst till er miljö på annat sätt. Efter installationen sköter vi resten!

Säkerheten då?

Självfallet måste ett verktyg som tillåter åtkomst till er miljö vara helt säkert. Tack vare stark kryptering, tvåfaktorautentisering, rollbaserad åtkomst och utförlig loggning kan ni känna er trygga med att endast behöriga har tillgång till er miljö.

Ankarlänk till fjarrhjalp

Frågor och svar

Självfallet, om ni av någon anledning inte längre vill att Lime har åtkomst till er miljö kan ni kontakta oss för avinstallation av verktyget.

Krypteringsalgoritmen som används för att säkra överföringen är AES med 256-bitars nyckel. Endast behöriga medarbetare hos Lime (supportmedarbetare och konsulter) har åtkomst till verktyget och inför varje användning krävs tvåfaktorautentisering. Alla anslutningar loggas (användare, tidpunkt, destination) och loggar följs upp regelbundet. Information från leverantören av verktyget finns här.

Det enda som krävs är att trafik ut mot Internet tillåts. Inga brandväggsöppningar för inkommande trafik krävs.

Nej, detta är helt kostnadsfritt för er som kund.

Ja, verktyget ger endast uppkopplingsmöjlighet mot en server. För att kunna logga in krävs precis som vanligt ett giltigt användarkonto och lösenord.