Låt oss hjälpa er!

Våra konsulter och supportmedarbetare behöver ibland komma åt er Lime CRM-miljö för att hjälpa till vid problem och för att göra ändringar enligt era önskemål. För att göra detta på ett effektivt och säkert sätt använder vi ett verktyg för fjärråtkomst som gör att vi kan hjälpa er med problem och beställningar utan att behöva lägga värdefull tid på krånglande uppkopplingar.

Hur går det till?

Verktyget installeras på de av era servrar (t.ex. applikations- och databasserver) där Limes personal behöver utföra arbete. Om ni är ny kund görs detta i samband med uppsättning av miljön, om ni är kund sedan tidigare kan vi göra detta åt er i de fall vi har åtkomst till er miljö på annat sätt. Efter installationen sköter vi resten!

Säkerheten då?

Självfallet måste ett verktyg som tillåter åtkomst till er miljö vara helt säkert. Tack vare stark kryptering, tvåfaktorautentisering, rollbaserad åtkomst och utförlig loggning kan ni känna er trygga med att endast behöriga har tillgång till er miljö.

Ankarlänk till fjarrhjalp

Frågor och svar