FAQ

Grunderna i Lime Go

All data i Lime Go kommer från Bisnode, som i sin tur hämtar sin data från olika publika källor (Bolagsverket, Skatteverket, SCB osv.) Du kommer tyvärr inte få alla kontaktuppgifter, till alla beslutsfattare, på alla företag i hela Sverige. Däremot ger Lime Go en väldigt bra indikation om företaget, dess nuläge samt vem du ska kontakta eller fråga efter, så att du får in en fot på rätt ställe. Glöm inte att komplettera datan i Lime Go med att leta på ex. företagets hemsida eller med hjälp av LinkedIn. Lime Go ska hjälpa dig att gå från kalla dialoger till ljummet/stekhett. Dessutom sparar du tid med en massa data samlad på en plats.

Som administratör kan du redigera (uppdatera beskrivningen) eller radera ett dokument.

Men som användare utan de behörigheter som en administratör har, kan du bara redigera eller ta bort dina egna dokument, och inom 14 dagar efter att de lagts in.

Personer du själv lagt upp kan du radera – tänk noggrant igenom om personen verkligen ska tas bort. Om någon slutar eller byter jobb, är best practice att sätta personen som ”har slutat”. Om du råkar lägga till en person av misstag kan det vara lämpligt att ta bort personen.

För att ta bort en person klicka på menyknappen (längst upp till höger) och tryck på “ta bort”. För att ta bort personer krävs det att du har rättigheter att göra det. Grunddata från Bisnode går inte att ta bort. Däremot kan du “dölja” personer du inte vill eller kan ta bort. Dessa kan du visa igenom med ”switchen” på företagskortet.

Se alla frågor

Personuppgifter & GDPR

En av de stora förändringarna som GDPR innebär är att du behöver explicit samtycke för att kunna göra massutskick och e-postkampanjer. Det är inte längre tillräckligt att ha varit i kontakt med personen.

Tyvärr kunde vi inte ha ställt in det automatiskt eftersom du behöver ha ett explicit samtycke.

För att skicka e-postkampanjer från Lime Go måste du bocka den här kryssrutan på alla personer du vill skicka till.

Dataskyddsförordningen. Det är en ny europeisk lag för hantering av personuppgifter och ökat integritetsskydd som träder i kraft den 25:e maj 2018.

GDPR lämnar mycket för tolkning. Den säger till exempel att företag måste tillhandahålla en ”rimlig” nivå av integritetsskydd för personlig data, men definierar inte vad som faller inom ramen för ”rimlig”.

Dock definierar GDPR de rättigheter som alla kunder har.

Innan vi ger oss in på dessa rättigheter behöver vi bestämma ett par definitioner:

  • Användare: Det är du! Användaren av Lime Go
  • Kund: En fysisk person, vars data finns och behandlas i Lime Go
  • Referens: Det fält som kopplar ihop en person med ett annat objekt, t.ex. fältet med kunden på en historiknotering, en att göra-uppgift eller ett dokument.
  • Databehandling: Vad du än behöver använda kunddata till. Till exempel du behöver datan för att sälja din produkt eller en tjänst.

Här hittar du mer info om Lime Go och GDPR

Om du misstänker att ditt konto har hamnat i orätta händer, är det viktigt att meddela de kontakter du har i Lime Go, då de kan drabbas negativt. Detta måste göras inom 72 timmar.

Kontakta oss för att få ut listan över berörda personer så du kan meddela dem.

Se alla frågor