Guider

Signaler & temperaturer

FAQ

Signaler & temperaturer

En signal är en händelse som är kopplad till ett företag. Termen har grundats från säljtermen “köpsignal” som tas upp av säljaren vid interaktion med prospektet. En typisk signal i Lime Go är en rekommendation, som helt enkelt kallas “Lime Go-rekommendation”. Signalen har en “styrka” mellan 1-99, för att gradera hur intressant den är för dig.

Vi ger dig rekommendationer en gång i veckan, med en ny omgång varje måndag morgon.

Du måste ha åtminstone ett företag med relationsstatusen Kund. Ju fler du har, desto bättre blir rekommendationerna. Relationsstatusen Kund indikeras med ett hjärta på företagskortet.

Lime Go har en rekommendationsmotor som baseras på dina existerande kunder. Beroende på hur din kundbas ser ut kommer algoritmen att hitta mönster och rekommendera andra företag.

  1. Lime Go
  2. Signaler & temperaturer
  3. Varför företagstemperaturer sjunker

Varför företagstemperaturer sjunker

Tanken är att låta användare arbeta med företag som är “heta”, och dessa visas med en hög temperatur i Lime Go.

Genom att låta temperaturen sjunka i Lime Go (när signalerna slutar komma), på mindre intressanta företag, guidas användarna till de heta företagen, (med fler signaler), och hittar nya prospekt. 

Om det inte kommer in några signaler inom 14 dagar så sjunker företagen från 99°S till 22°S. Nedkylningsprocessen går snabbt för höga temperaturer och ett företag håller sig bara på de väldigt höga temperaturerna under de första timmarna.

Ett exempel: Låt oss låtsas att signalstyrkan ger oss en temperatur på 42 grader på ett företag. Efter några dagar sjunker temperaturen till 16 grader. Då kommer en ny signal in och höjer temperaturen igen till 58 grader.