Guider

Arbeta med e-postutskick

FAQ

Arbeta med e-postutskick

En Opt-out innebär att mottagaren har avregistrerat sig från ditt nyhetsbrev, och att de inte längre vill ta emot e-postutskick.

Detta uppdaterar automatiskt samtycket för e-postutskick på deras personkort i Lime Go.

Dessvärre är det inte möjligt att exportera statistiken i dagsläget.

Om du anonymiserar en person som ingår i en befintlig e-postkampanj tas alla personuppgifter om den personen bort. Personen kommer att fortfarande visas (dock som anonym) i din e-postkampanj för att visa att du försökte skicka ett e-mail till någon på det här företaget. Däremot kommer utskicket till personen resultera i en hård studs eftersom nödvändiga uppgifter, såsom e-postadress, saknas.

  1. Lime Go
  2. Arbeta med e-postutskick
  3. Varför du inte kan skicka ett kampanjutskick till alla dina kunder

Varför du inte kan skicka ett kampanjutskick till alla dina kunder

En av de stora förändringarna som GDPR innebär är att du behöver explicit samtycke för att kunna göra massutskick och e-postkampanjer. Det är inte längre tillräckligt att ha varit i kontakt med personen. Hur man säkerställer att det finns explicit samtycke kommer inte täckas av den här guiden, utan enbart hur det märks upp.

  1. Börja med att öppna det personkort i Go för den personen vars samtycke som ska läggas in.
  2. Klicka på Redigera i det översta högra hörnet på personkortet.
  3. Under rubriken Samtycke finns det två check-boxar; OK för bearbetning och Samtycker till epostutskick. Den första refererar till GDPR och hanteringen av persondata i Go. Den andra är den som behöver vara ifylld för att kunna inkludera en person i en epostkampanj.
  4. När den är ikryssad, glöm inte bort att Spara!