Guider

Säljmål & budget

FAQ

Säljmål & budget

För att se rapporten gå till Säljmål. Här visas aktivitet för säljlaget och för individuella medarbetare. Det går att filtrera på dagveckamånadkvartalår och en egen period.

  1. Lime Go
  2. Säljmål & budget
  3. Säljaktivitetsrapporten

Säljaktivitetsrapporten

På den här sidan kan du läsa om:

Det finns tre mätpunkter i Lime Go, “säljsamtal”, “bokade möten” och “genomförda möten och kundbesök”. Motsvarande aktiviteter uppdaterar statistiken med 1. Utöver detta är det även möjligt att mäta på budget.

Säljsamtal

Statistik uppdateras med när någon av följande aktivitet utförs:

  • när du har loggat ett slutsteg i en ringlista.
  • när du lagt till en ny notering med aktivitetstyp “Säljsamtal”.

Bokade möten

Statistik uppdateras när du skapar ett möte, t.ex. på ett företagskort eller direkt på en person eller affär.

Notera att det är personen som bokar mötet som uppgraderar sin statistik, även om ett möte blir delegerat till en kollega.

Genomförda möten

Statistik uppdateras med när någon av följande aktivitet utförs:

  • när du rapporterar hur ett möte gick. Du hittar dina samlade möten på sidan “idag” och på din profil.
  • när du skapar en notering med aktivitetstyp “Kundbesök”.

Budget

När du sätter en affär i slutsteg med ett positivt utfall kommer affären räknas med i budgeten.

Det är den medarbetare som sparar informationen i Lime Go som samlar statistik. Så om en mötesbokare bokar ett möte åt en säljare, även om hen har delegerat bort mötet, så kommer mötesbokaren få ökad statistik.