Guider

Arbeta med e-postutskick

FAQ

Arbeta med e-postutskick

En Opt-out innebär att mottagaren har avregistrerat sig från ditt nyhetsbrev, och att de inte längre vill ta emot e-postutskick.

Detta uppdaterar automatiskt samtycket för e-postutskick på deras personkort i Lime Go.

Dessvärre är det inte möjligt att exportera statistiken i dagsläget.

Om du anonymiserar en person som ingår i en befintlig e-postkampanj tas alla personuppgifter om den personen bort. Personen kommer att fortfarande visas (dock som anonym) i din e-postkampanj för att visa att du försökte skicka ett e-mail till någon på det här företaget. Däremot kommer utskicket till personen resultera i en hård studs eftersom nödvändiga uppgifter, såsom e-postadress, saknas.

  1. Lime Go
  2. Arbeta med e-postutskick
  3. Hur kampanjstatistik kan hjälpa er att öka er försäljning

Hur kampanjstatistik kan hjälpa er att öka er försäljning

När du skapat en e-postkampanj och genomfört ditt utskick kommer Lime Go att ge dig statistik på resultaten. Du får en leveransrapport, information om hur många som har öppnat ditt utskick samt hur många som har klickat på ev. länkar.

Du kan bestämma precis hur viktigt en länk är genom att tilldela ett värde till länken. Detta kommer i sin tur översättas till signalstyrka i Lime Go. Varje gång någon klickar på länken kommer detta alltså registreras med det satta värdet. Den här informationen kan komma till användning i ett senare skede, där du t.ex. kan samla leads i en ringlista kopplat till signalnamnet.

Du kan även se vilka mottagare som har interagerat på olika sätt med din kampanj med hjälp av filtren längst ner i kampanjen, i mottagarlistan – t.ex. öppnat, klickat, opt:at ut o.s.v.