När en användare inaktiveras kan användaren inte längre kan logga in i Lime Go. Allt som den inaktiverade medarbetaren har gjort i Lime Go finns dock självklart kvar, exempelvis historik, påminnelser, möten etc. Vänligen notera att du behöver meddela oss om du har nedgraderat.