Detta betyder olika saker i olika länder. I vissa länder betyder det att företaget eller personen ska exkluderas från reklam och marknadsföringskampanjer. I andra länder kan det betyda att de inte ska kontaktas alls utan samtycke. Vi råder alla våra kunder att följa förordningarna som gäller i deras land.