En signal är en händelse som är kopplad till ett företag. Termen har grundats från säljtermen “köpsignal” som tas upp av säljaren vid interaktion med prospektet. En typisk signal i Lime Go är en rekommendation, som helt enkelt kallas “Lime Go-rekommendation”. Signalen har en “styrka” mellan 1-99, för att gradera hur intressant den är för dig.