Klicka på den stora gröna plusknappen till vänster och välj Företag. Tänk på att alla Sveriges registerade företag redan finns i Lime Go – så prova att söka innan du lägger upp ett nytt för att undvika dubbletter.