Om du plötsligt, i skräck, märker att du har tagit bort någonting viktigt av misstag så är det troligtvis ingen fara.

Alla borttagna företag, personer och ringlistor i Lime Go är i själva verket sparade och kan återställas. Alla länkar som leder till objektet kan ta dig till återställningssidan. Leta efter länkar till de borttagna objekten i kommentarer, påminnelser och möten.

När det kommer till borttagna kommentarer, påminnelser och möten så är de tyvärr borta för evigt.