Guides

Signaler & temperaturer

FAQ

Signaler & temperaturer

Lime Go har en algoritme, som giver dig anbefalinger ud fra dine eksisterende kunder. Afhængigt af, hvordan din kundebase ser ud, vil algoritmen finde et mønster og anbefale andre virksomheder. 

Vi giver dig anbefalinger en gang om ugen, der kommer en ny omgang hver mandag morgen. 

 Du skal have minimum én virksomhed, der har relationen Kunde. Jo flere du har, desto bedre bliver anbefalingerne. Relationsstatussen Kunde bliver indikeret med et hjerte på virksomhedskortet. 

En signal er en hændelse, der bliver koblet til en virksomhed. Termen er hentet fra salgstermen “købssignal” og anvendes af sælgeren ved interaktion med prospektet. Et typisk signal i Lime Go er en anbefaling, som helt enkelt går under betegnelsen Lime Go Anbefaling. Signalet har en styrke mellem 1-99, så det kan gradueres, hvor interessant anbefalingen er for dig som virksomhed. 

  1. Lime Go
  2. Signaler & temperaturer
  3. Hjælp, jeg får uventede anbefalinger

Hjælp, jeg får uventede anbefalinger

Anbefalingerne beregnes ud fra din aktuelle kundebase og skal ligne de kunder, der er i den. Almindelige årsager til uventede anbefalinger er: 

  • Du har kunder, som ikke er repræsentative for de kunder, du aktivt forfølger. Dette kan for eksempel være gamle kunder. 
  • Du har en meget bred kundebase. Dette kan lede til uspecifikke anbefalinger. 
  • Forskellige sælgere har forskellige kunder. Anbefalingerne er til virksomheden som helhed.