Vælg en ringeliste og trykmenuknappen øverst i højre hjørne. Vælg Slet og derefter OK. Sådan!