En signal er en hændelse, der bliver koblet til en virksomhed. Termen er hentet fra salgstermen “købssignal” og anvendes af sælgeren ved interaktion med prospektet. Et typisk signal i Lime Go er en anbefaling, som helt enkelt går under betegnelsen Lime Go Anbefaling. Signalet har en styrke mellem 1-99, så det kan gradueres, hvor interessant anbefalingen er for dig som virksomhed.