Guider

Andra vanliga frågor

FAQ

Andra vanliga frågor

Kom igång-guiden finns under menyn Hjälp.

I guiden kan du göra val och inställningar som inte är nödvändiga att göra vid själva installationen, t ex registrera din produktnyckel och välja e-post standard.

Du kan också ändra dessa inställningar efteråt genom att välja alternativet Hjälp>’Kom igång-guiden’ under ‘hjälp-menyn’. Detta innebär att du till exempel kan ändra programmet som Lime Easy mailar med utan att behöva installera om Lime Easy.

Har du precis installerat senaste versionen?

Vi har ändrat utseendet på inloggningsrutan i senare versioner.

Det kan mycket väl vara så att du inte har något lösenord.

Lämna då den rutan tom bara och tryck på OK.

Tänk på att ta säkerhetskopia av hela mappen där data som visas i Lime Easy finns innan du uppdaterar ditt Windows dvs mapparna databas, dokument, mallar och massbrev.

Det finns två sätt att göra sökningar:

Snabbfiltret

Sökningar gör du enklast i snabbfiltret, som ligger under kolumnerna i huvudlistan.

Lime Easy söker på de kolumner som visas i listan. Vill du lägga till fler, högerklickar du på kolumnrubrikerna och lägger väljer Anpassa kolumner.

Sökknappen/Förstoringsglaset

En sekvens av sökningar kan vara jobbig att upprepa gång på gång. Därför kan du här spara en sökning under ett eget namn och senare upprepa den utan att behöva gå igenom alla moment.

 • Ställ dig först i den flik, som du vill få ut resultatet i.
 • Klicka på knappen Sök längst upp till höger.
 • Välj vilket fält du vill söka på i dropdown-listan till höger om “Markera de kontakter där:”.
 • Välj kriterie i nästa dropdown-lista, t ex Innehåller.
 • Ange/välj alternativ i nästa fält.
 • Klicka knappen sök och vid första sökningen “På nytt bland alla”.
 • Om du lagt till ett sökkriterie till väljer du “Bland markerade (OCH)” om du förväntar dig att antalet träffar ska minska och “Bland icke markerade (ELLER)” om du förväntar dig fler träffar.
 • För varje delsökning du gör ser du hur många träffar du får under måltavlan och längst ner till höger bredvid snabbfiltret, ser du hur många den totala sökningen är uppe i jämfört med totala antalet poster i databasen på den aktuella fliken.
 • Om du vill se en lista med enbart dina träffar, klicka på knappen till höger om snabbfiltret.

Avancerat-knappen

Utför sökningen

Utför den tidigare sparade sökningen som syns i listan.

Spara gjord sökning

Sparar den sökning du precis har gjort. Du kan därefter namnge sökningen och den läggs till listan med tidigare sparade sökningar. Exempelvis söker du på personkategori Säljchef och sedan på Stockholm i adress, denna sökning kan du nu spara som Säljchefer i Stockholm.

Ta bort sökningen

Tar bort den sökning som är vald i listan.

Kryssrutan Behandla fälten som tal

Normalt görs jämförelser som text. När man gör en sökning med villkoren “Större än” eller “Mindre än” och man söker på numeriska värden (heltal) måste man kryssa i denna kryssruta för att jämförelsen ska göras som tal och inte som text (för att t.ex. ett värde 10 ska tolkas som större än 2). Om man inte expanderat Sök-dialogen genom Avancerat-knappen så avgörs automatiskt om fälten ska behandlas som tal eller inte.

 

 1. Lime Easy
 2. Andra vanliga frågor
 3. Lime Easy tar lång tid att starta, vad kan jag göra åt det?

Lime Easy tar lång tid att starta, vad kan jag göra åt det?

Det finns några saker som ni kan testa om det påverkar att starta LIME Easy.

 1. Testa att ta bort några kolumner i huvudlistan genom att högerklicka på den blåa raden där kolumn/fältnamnet står ”Namn”, ”Tillägg” osv och flytta några kolumner från höger till vänster. Detta måste göras på alla flikar. Det blir då mindre info för systemet att läsa in. Informationen ligger fortfarande tillgänglig på korten men inte direkt i listläget.
 2. Internetfliken inne i programmet kan ta mycket energi från programmet, om man t ex har Facebook där. Genom att klicka på fliken och klicka på huset, anpassa och skriv about:blank istället.
 3. Som alternativ till alt. 2 kan vara att helt ta bort internetfliken. Detta gör man genom att gå in i kontakt8.ini, som ligger i C:\Windows\

Öppna filen och under [Kontakt], lägg till UseInternet=0

Detta görs lokalt hos alla användare, men ni kan ju testa hos ett par användare och se om det påverkar start-upp-tiden för programmet.