Guider

Teknisk info

FAQ

Teknisk info

Kort sagt:

Lime Easy är 32-bitars program och kan därför inte kommunicera med 64-bitars Office, trots att de finns på samma dator.

Konsekvenser för Lime Easy

 • Inga kopplingar avseende e-post, kalender, uppgifter eller kontakter fungerar tillsammans med 64-bitars Office.
 • Dokumenthantering inklusive mallar kan fås att fungera (i dagsläget inte verifierat) men då på det ”gamla” sättet där vi uppdaterar dokumentet binärt och har styrkoder med mellanslag, vilket gäller för dokument sparade med filformatet Word 97-2003.

 

Här finns en länk till en artikel från Microsoft hur man avinstallerar 64_bitars (vilket behöver göras först):

https://support.microsoft.com/en-us/office/uninstall-office-from-a-pc-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8?ui=en-us&rs=en-us&ad=us

 

Här kan du lösa mer om hur man installerar och där väljer 32-bitars Office istället:

https://support.microsoft.com/en-us/office/download-and-install-or-reinstall-microsoft-365-or-office-2021-on-a-pc-or-mac-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658

Har du mot förmodan problem med att Lime Easy kraschar, kan du slå på kraschrapportering som ger dig möjlighet att skicka information om kraschen till Lime Technologies för felsökning.

Detta gör du genom att öppna filen KONTAKT8.INI som ligger i din Windows-katalog alltså i katalogen C:/Windows/.

Längst ner stycket här nedan, längst ner i filen.

[CrashReport]
UseCrashReport=1

I Lime Easy finns möjlighet att skapa egna superfält av typen ODBC-fält. Med dessa fält kan man hämta uppgifter från andra databaser och presentera direkt på kundkortet i Lime Easy. För att skapa ODBC-fält i Lime Easy kan man behöva grundläggande kunskaper om databaser och SQL.

Ifall ni inte har kunskaper för att skapa ODBC-fält, kan någon av våra duktiga konsulter hjälpa er. Kontakta oss för pris info@lime.tech eller tfn 046-270 48 00.

Om man har problem med att etikettutskriften kommer ut på fel håll går det att lösa genom att ändra inställningarna i filen kontakt8.ini

Kontakt8.ini ligger under sökvägen C:\Windows

Öppna kontakt8.ini och lägg in:

[LabelInfo]

Orientation=1

Värdet 0 (noll) betyder Stående, vilket är standard och 1 betyder Liggande.

 1. Lime Easy
 2. Teknisk info
 3. Hur reparerar/komprimerar jag databasen?

Hur reparerar/komprimerar jag databasen?

Har användare fått felmeddelande ”Unrecognized database format” eller ”The Microsoft Jet database engine has stopped working”. Då är åtgärden att försöka reparera och komprimera databasen.

 1. Gå till databasmappen
 2. Om det inte redan finns, skapa en mapp som heter ”Backup”
 3. Skapa en kopia av kontakt.mdb och lägg kopian i backup-mappen.
 4. Döp om backupfilen till dagens datum, tex 20100108.mdb.
 5. Du kan även ta kopia påoldc och kontakt.oldr om du vill.
 6. Reparera databasen i databashanteraren precis som vanligt.
 7. Vid lyckad reparation behöver du även göra en komprimering efterå Dels blir databasen mindre, men det är också ett bra test för att kontrollera att databasen blivit korrekt reparerad.

 

Enkel reparation av databasen

 1. Kontrollera att alla användare har stängt av LE. Testa att ta bort filen kontakt.ldb som ligger i databasmappen. Om det inte går betyder det att någon fortfarande har LE igång, eller att filen har hängt sig på
 2. Starta LE databashanterare och kör en reparation. Om det fungerar ska man köra en komprimering direkt efterå Du ska kunna göra båda med lyckat resultat för att databasen ska vara frisk.
 3. Starta LE för att kontrollera att reparationen gått bra.

För att minska risken för databasproblem kan följande åtgärder vidtas: Exkludera LIME Easy i antivirus

Om reparationen eller komprimering av databasen misslyckas behöver databasen repareras manuellt. Ladda upp databasfilen kontakt.mdb på vår uppladdningssida: https://transfer.lime.tech/filedrop/support och kontakta vår support på tfn 046-270 48 00 eller info@lime.tech