Nomad är en funktion för att du skall kunna samordna information mellan din och en annan databas.

Uppdateringen av varje databas görs genom att man skickar e-postfiler som innehåller de förändringar som gjorts i varje databas. E-postfilerna dras och släpps in i varje databas.

Nomad används oftast i något av följande fall:

  • En användare inte har möjlighet att anslutas till nätverket.
  • En användare endast ska ha tillgång till en del av databasen.
  • Uppkopplingen till nätverket är inte tillräckligt stabilt för att kunna köra dockning eller direktuppkoppling.

Nomadfunktionen ingår i programmet men nomadplatsen/satellitkontoret sätts upp av en av våra konsulter.