Tänk på att ta säkerhetskopia av hela mappen där data som visas i Lime Easy finns innan du uppdaterar ditt Windows dvs mapparna databas, dokument, mallar och massbrev.