I databasmappen finns nu en logg fil vid namnet GDPR.log.

Där loggas en ny rad varje gång någon trycker på “Exportera person information” och varje gång en person anonymiseras.