Avgränsare hjälper dig att skapa mer ordning bland superfälten och ger dig möjlighet att inte behöva se alla fält hela tiden.

  • Kontrollera att du antingen är inloggad som administratör eller har behörigheten “Ändra superfält”.
  • Välj därefter menyn Redigera>Superfält.
  • Ställ dig på det första fältet som du vill ska ingå i fältgrupperingen.
  • Klicka “Ändra” och kryssa i rutan för Avgränsare och döp avgränsaren.