• Klicka på menyn Hjälp.
 • Välj Systeminfo.
 • Leta upp raden Merge path.
 • Högerklicka och välj kopiera.
 • Starta Word och skapa ett nytt dokument.
 • Välje menyn Arkiv>Spara.
 • Klistra in sökvägen du kopierade i sökrutan, klicka Enter.
 • Döp dokumentet och klicka spara.

Ställ in vilken dokumenttyp som ska användas i massbrevet

 • Välj menyn Redigera>Inställningar och fliken Skriv.
 • Markera den dok.typ som din mall har. (Om inte din dok.typ finns i listan, klicka på ”lägg till” och skriv in filändelsen i rutan ”Dokument slutar på”, klicka sen OK).
 • Klicka på knappen Ändra och välj fliken Massbrev.
 • Kryssa i ”Denna dok.typ ska användas…”.
 • OK!

Utför önskad sökning

Exportera fältdata till DATA.DAT

 • Välj menyn Special och utskick via brev (Om du saknar specialmenyn beror detta på att du inte har behörigheten ”Använda massoperationer”. Du måste då be administratorn logga in i Lime Easy, markera din användare och ge dig behörigheten.)
 • Nu visas fliken fält.
 • Kontroller att Markerade är valt under “Skickas till…”
 • ”Alla personer”= Ska kryssas i om brevet ska skickas 1ex/användare på varje företag.
 • Klicka OK.
 • Info-ruta dyker upp att export gjorts till data.dat… Klicka JA.

Koppla massbrevsmallen till DATA.DAT

 • Öppna massbrevet i Word.
 • Välj fliken Utskick.
 • Klicka på knappen Starta koppling av dokument och välj Brev.
 • Klicka på knappen välj mottagare och välj Använd befintlig lista.
 • Bläddra.
 • Ctrl V i fältet Filnamn (klistrar in länk till data.dat).
 • Klicka på knappen Öppna.
 • Klicka OK i rutan som visar den exporterade infon från Lime Easy.

Överför fält-infon från DATA.DAT till Word-mallen

 • Klicka på knappen Infoga kopplingsinstruktion.
 • Infoga önskade fält.
 • Formatera till önskat utseende genom att ställa dig mellan kopplingsinstruktionerna och klicka Enter eller Tab.
 • Spara.
 • Välj Slutför och Koppla, välj Skriv ut dokument och gör ev en testutskrift genom att ange start och stopp-sida för att kontrollera att brevet ser ut som du vill.

Tips: När du ändå har kunderna markerade i listen, passa gärna även på att logga historik på att ditt utskick har gjorts, genom menyn Special och Massuppdatera>Historik.