Guider

Å jobbe med e-postutsendelser

FAQ

Å jobbe med e-postutsendelser

Dessverre er det ikke mulig å eksportere statistikken per i dag. 

En Opt-out betyr at mottageren har avregistrert seg fra nyhetsbrevet ditt, og de ikke lengre vil motta nyhetsbrev fra deg. 

Dette oppdaterer automatisk samtykket for e-postutsendelser på personkortet deres i Lime Go. 

Hvis du anonymiserer en person som er inkludert i en pågående e-postkampanje, vil alle personopplysninger om den personen fjernes. Personen vil fortsatt være synlig (men vil stå oppført somanonym) i e-postkampanjen for å vise at du forsøkte å sende en e-post til noen i denne bedriften. Derimot vil utsendelsen til denne personen resultere i en hard bounce (permanent) fordi nødvendige opplysninger som for eksempel e-postadresse, mangler. 

  1. Lime Go
  2. Å jobbe med e-postutsendelser
  3. Why you can’t send an e-mail to all of your customers

Why you can't send an e-mail to all of your customers

One of the big changes that GDPR entails is that you need explicit consent in order to do mass mailings. It is no longer enough to have been in contact with the person. How to ensure that there are explicit consent will not be covered in this guide, only how to mark whether the person has given it.

  1. Start by opening the card in Lime Go for the person that has given its consent.
  2. Click on Edit in the top right corner of the card
  3. Under the section Consent there are two checkboxes; OK for processing and Consents to email sendouts. The first one refers to GDPR and handling of personal data in Go, and the latter is the one that has to be checked in order to include the person in a email campaign in Go.
  4. Once checked, don’t forget to Save!