Guider

Innstillinger

FAQ

Innstillinger

 1. Lime Go
 2. Innstillinger
 3. Vis komplekse relasjoner i Lime Go

Vis komplekse relasjoner i Lime Go

Du kan kopiere en Lime-lenke for å flette den inn på et annet kort i Go. Slik kan du lenke sammen personer, bedrifter eller salg. Se bilde: 

Hvordan gjør jeg dette? 

 1. Legg til et eget felt under innstillingene med egenskapen lenke på Bedrift/Salg/Person (Husk at du må være admin for å gjøre dette). Gi det navnet på en relasjon dere bruker, for eksempel “Leverandør” som i bildet under. Lagre.
 2. Deretter går du inn på et kort i Lime Go som du vil lenke til, og klikker på Del Lime-lenkeoppe til høyre.
 3. Kopier Lime-lenken.
 4. Søk opp den bedriften du vil lenke fra. Rediger kortet og lim inn den kopierte lenken under det egne feltet. Klikk på Lagre. 
 5. Voilá!
 6. En ny flik blir opprettet og viser samtlige egne felt hvis du lager flere enn fire. .

Dette fungerer på alle objektskort (ikke medarbeiderkort) i Go og innebærer at du for eksempel kan: 

 • Lenke sammen personer og salg 
 • Lenke sammen bedrifter 
 • Lenke sammen bedrifter og salg 
 • Lenke sammen bedrifter og personer 
 • Lenke sammen salg 

Lykke til! 😎