Guider

Ringelister

FAQ

Ringelister

Velg en ringeliste og trykk på menyknappen øverst til høyre. Velg ta bort og deretter OK. Klar! 

Når du oppretter en ringeliste, kan du i stedet velge å tildele listen til en eller flere medarbeidere som skal jobbe med listen. Du kan også endre dette inne i listen. 

En ringeliste er et statisk bilde av hvordan opplysningene så ut da ringelisten ble laget. Et enklere svar er at etter at listen er laget, vil det ikke legges til nye bedrifter i listen.  Du må selv legge til eller ta bort bedrifter. Resonnementet bak dette er at hensikten med ringelisten er å vise hva som skal gjøres akkurat nå, ikke hva man skal holde på i uoverskuelig framtid. Når er den laget, er den ferdig. Du bør lage en ny liste til den neste kampanjen din i stedet for å gjenbruke en gammel. 

  1. Lime Go
  2. Ringelister
  3. Slik jobber du med ringelister

Slik jobber du med ringelister

En ringeliste er i utgangspunktet en oppgaveliste for salgssamtaler. 

La oss si at du har et tilbud som du vil sende til alle nyetablerte selskap i Norge. Du vil at dine tre beste selgere skal ringe opp alle og fortelle dem om dette fantastiske tilbudet. 

Dette er et utmerket bruksområde for ringelister!
Lag en ny ringeliste med passende filter og deleger den til kollegaene dine. 

Det som skjer når du lager en ringeliste, er at Lime Go tar et øyeblikksbilde av filteret ditt, og skaper en spesiell type “to do”-liste for de første 1000 bedriftene i dette filteret. 

Nå er det noen viktige begreper som vi kanskje bør forklare 

1. Ringelisten lager en spesiell type “to do”-liste 

Ringelisten lager oppgaver som er spesielt utformet for å være så effektive som mulig når man ringer. Vi kommer til å foreslå personen du skal ringe, og du får muligheten til å vurdere utfallet av salgssamtalen.  Utfallet eller statusen for salgssamtalen kan du konfigurere så den passer til arbeidsflyten din. 

Statistikk basert på utfallet vises på ringelisten for å indikere kampanjens hit rate.  

2. Ringelisten er et øyeblikksbilde av et filter 

En ringeliste baseres på et filters nåværende tilstand og oppdateres ikke automatisk. Hvis vi fortsetter med eksempelet over, la oss si at du vil rette kampanjen din mot nyetablerte bedrifter som er registrert det siste året.  Hvis en bedrift er 364 dager gammel, forsvinner den ikke fra ringelisten din i morgen. På samme måte kommer en bedrift som er registrert i morgen, heller ikke til å bli lagt til i ringelisten din. 

3. Ringelisten er begrenset til 1000 bedrifter 

Det er tre grunner til at vi har en grense i det hele tatt. 

Først og fremst er det slik at jo flere bedrifter man har i listen sin, desto vanskeligere er det å få en god oversikt. Dessuten blir statistikken over samtaleutfallene mindre brukbare, og det blir vanskeligere å gjøre ting som å teste forskjellige salgspitcher og måle hvor godt de fungerer. 

For det andre er ringelister ment som kampanjer, og ikke lagrede filter. Det er et øyeblikksbilde av filterresultatet. Vi oppdaterer bedriftsdatabasen vår hver dag, så dersom ringelisten tar for lang tid å fullføre, begynner den å bli utdatert bare etter noen dager. 

Til slutt genererer ringelisten mange oppgaver, noe som kan være overveldende for den mest effektive selgeren. Derfor anbefaler vi at en ringeliste bør inneholde mellom 50 og 100 bedrifter. Vi vil hjelpe selgere med å få en enklere og morsommere arbeidsdag, ikke legge til mer stress.