Guider

Å jobbe med e-postutsendelser

FAQ

Å jobbe med e-postutsendelser

Dessverre er det ikke mulig å eksportere statistikken per i dag. 

En Opt-out betyr at mottageren har avregistrert seg fra nyhetsbrevet ditt, og de ikke lengre vil motta nyhetsbrev fra deg. 

Dette oppdaterer automatisk samtykket for e-postutsendelser på personkortet deres i Lime Go. 

Hvis du anonymiserer en person som er inkludert i en pågående e-postkampanje, vil alle personopplysninger om den personen fjernes. Personen vil fortsatt være synlig (men vil stå oppført somanonym) i e-postkampanjen for å vise at du forsøkte å sende en e-post til noen i denne bedriften. Derimot vil utsendelsen til denne personen resultere i en hard bounce (permanent) fordi nødvendige opplysninger som for eksempel e-postadresse, mangler. 

  1. Lime Go
  2. Å jobbe med e-postutsendelser
  3. Hvordan kan kampanjestatistikk hjelpe deg med å øke salget?

Hvordan kan kampanjestatistikk hjelpe deg med å øke salget?

Når du har laget en e-postkampanje og gjennomført utsendelsen, kommer Lime Go til å gi deg statistikk over resultatet. Du får en leveringsrapport, informasjon om hvor mange som har åpnet utsendelsen din og hvor mange som har klikket på eventuelle lenker. 

Du kan bestemme akkurat hvor viktig en lenke er gjennom å gi den enverdi. Dette kommer på sin side til å oversettes til signalstyrkei Lime Go. Hver gang noen klikker på lenken, blir det registrert med den bestemte verdien. Denne informasjonen kan komme til nytte ved en senere anledning, hvor du f.eks. kan samle leads i en ringeliste koblet til signalnavnet. 

Du kan også se hvilke mottakere som har samhandlet på forskjellige måter med kampanjen din, ved hjelp av filteret nederst i kampanjen, i mottakerlisten – .eks. åpnet, klikket, avsluttet abonnementet osv.