Guider

Å jobbe med e-postutsendelser

FAQ

Å jobbe med e-postutsendelser

Dessverre er det ikke mulig å eksportere statistikken per i dag. 

En Opt-out betyr at mottageren har avregistrert seg fra nyhetsbrevet ditt, og de ikke lengre vil motta nyhetsbrev fra deg. 

Dette oppdaterer automatisk samtykket for e-postutsendelser på personkortet deres i Lime Go. 

Hvis du anonymiserer en person som er inkludert i en pågående e-postkampanje, vil alle personopplysninger om den personen fjernes. Personen vil fortsatt være synlig (men vil stå oppført somanonym) i e-postkampanjen for å vise at du forsøkte å sende en e-post til noen i denne bedriften. Derimot vil utsendelsen til denne personen resultere i en hard bounce (permanent) fordi nødvendige opplysninger som for eksempel e-postadresse, mangler. 

  1. Lime Go
  2. Å jobbe med e-postutsendelser
  3. Hva betyr det at utsendelsen min stusser?

Hva betyr det at utsendelsen min stusser?

Hvis utsendelsen din «stusser», har den ikke nådd frem til mottakeren. Det finnes to hovedtyper av stusser: 

Harde stusser (Hard bounce) 

… innebærer at mottakerens e-postadresse er ugyldig eller ikke eksisterer lenger. Det kan komme av at den er feilstavet, eller at mottakerens domene er endret. 

Myke stusser (Soft bounce) 

… innebærer f.eks. at mottakeren har full innboks, er midlertidig utilgjengelig eller har out of office-funksjonen aktivert. 

Når en utsendelse stusser, prøver vi å sende e-postmeldingen på nytt noen ganger. Hvis det fortsatt ikke går å sende etter dette (den fortsetter å stusse), kommer vi til å rapportere dette i kampanjestatistikken din.