Du kan se hva kollegene dine gjør eller hva de har planlagt ved å se på medarbeiderkortet deres i Lime Go, eller gjennom aktivitetsoversikten ved å bytte fra din agenda til deres.