Når du oppretter en ringeliste, kan du i stedet velge å tildele listen til en eller flere medarbeidere som skal jobbe med listen. Du kan også endre dette inne i listen.