Guider

Inställningar

FAQ

Inställningar

 1. Lime Go
 2. Inställningar
 3. Visa komplexa relationer i Lime Go

Visa komplexa relationer i Lime Go

Du kan kopiera en Limelänk för att fläta in den på ett annat kort i Go, på så vis kan du länka samman personer, företag eller affärer till varandra.

Hur gör jag detta?

 1. Lägg upp ett eget fält under inställningarna med egenskapen länk på Företag/Affär/Person (Tänk på att du måste vara admin för detta). Döp det till en relation som ni använder er av, ex. ”Leverantör” som i bilden nedan. Spara.
 2. Därefter går du in på ett kort i Lime Go som du vill länka till, och klickar på Dela Limelänk uppe till höger.
 3. Kopiera Limelänken.
 4. Sök upp det företag du vill länka från. Redigera kortet & klistra in den kopierade länken under det egna fältet. Klicka på Spara.
 5. Voilá!
 6. En ny flik kommer skapas samt visa samtliga egna fält om du skapar fler än fyra.

Detta fungerar på alla objektskort (ej medarbetarkort) i Go och innebär att du exempelvis kan:

 • Länka personer till en affär
 • Länka företag till ett företag
 • Länka företag till en affär
 • Länka företag till en person
 • Länka affärer till en affär

Lycka till!