Guider

Epost & kalender

FAQ

Epost & kalender

  1. Lime CRM
  2. Epost & kalender
  3. Visa din inkorg och kalender i Lime CRM

Visa din inkorg och kalender i Lime CRM

Ser du inte ser några tilläggsflikar alls?

Visa tilläggsflikarna genom menyn Visa>Verktygsfält>Tilläggsflikar.

Ser du flikarna men får ingen fråga”Vill du spara påminnelsen/kalenderbokningen i Outlook”?

Välj menyn Verktyg>Tilläggsprogram. Kontrollera att Integration med Outlook har status Startup/Loaded.

Synkroniseras inte påminnelse/kalenderbokningen som du vill?

Välj menyn Verktyg>Alternativ och fliken Outlook. Klicka på Anpassa under avsnittet Synkronisering. Kryssa i översta krysset och därefter de två nedersta för att synkronisering ska ske både när Lime CRM startas och avslutas.