1. Lime Go
  2. Företagsdata som ingår
  3. Vilken information är min och vilken är Dun & Bradstreets (f.d Bisnode)?

Vilken information är min och vilken är Dun & Bradstreets (f.d Bisnode)?

All information som finns i Lime Go (från Dun & Bradstreet) kan användas av dig i Lime Go, men kan inte exporteras fritt. All information som läggs in av dig är din och kan exporteras fritt.

Exporterna kommer, om det går, också att innehålla företagsnamn, organisationsnummer och ID. Så fort du lägger till någon typ av information för ett företag eller person så kommer det att inkluderas i exporten.

En fullständig export med all information och den ytterligare informationen som nämns ovan kan göras med hjälp från Lime Go-teamet. Informationen exporteras som en XML-fil.