Guider

Tips & tricks

FAQ

Tips & tricks

  1. Lime Easy
  2. Tips & tricks
  3. Vilka snabbkommandon finns?

Vilka snabbkommandon finns?

Ett enkelt sätt att arbeta effektivare framför datorn är att lära dig snabbkommandon för de funktioner som du använder mest.

  • Enter: Öppnar markerad post.
  • ESC: Stänger en dialog utan att spara.
  • ALT + S: Sparar och stänger ett kort.
  • Ctrl + N: Skapat ett nytt företag eller projekt.
  • Ctrl + A: Markera alla i aktiv lista.
  • F5: Visar historik för markerad post.
  • F6: Visar dokument för markerad post.