Guider

Felsökning

FAQ

Felsökning

  1. Lime Easy
  2. Felsökning
  3. Varför får jag inte frågan om att docka in?

Varför får jag inte frågan om att docka in?

Med största sannolikhet har du inte tillgång till ert interna nätverk.

Testa gå in i din utdockade version under hjälp->systeminformation och dubbelklicka på sökvägen till Network databasepath för att se om du kommer åt servern där.

Gör du det, testa att docka in igen. Kontakta annars din interna IT-avdelning.