Guider

Arbeta med e-postutskick

FAQ

Arbeta med e-postutskick

En Opt-out innebär att mottagaren har avregistrerat sig från ditt nyhetsbrev, och att de inte längre vill ta emot e-postutskick.

Detta uppdaterar automatiskt samtycket för e-postutskick på deras personkort i Lime Go.

Dessvärre är det inte möjligt att exportera statistiken i dagsläget.

Om du anonymiserar en person som ingår i en befintlig e-postkampanj tas alla personuppgifter om den personen bort. Personen kommer att fortfarande visas (dock som anonym) i din e-postkampanj för att visa att du försökte skicka ett e-mail till någon på det här företaget. Däremot kommer utskicket till personen resultera i en hård studs eftersom nödvändiga uppgifter, såsom e-postadress, saknas.

  1. Lime Go
  2. Arbeta med e-postutskick
  3. Vad menas med att mitt utskick studsar?

Vad menas med att mitt utskick studsar?

På den här sidan kan du läsa om:

Om ditt utskick “studsar” har det inte nått den avsedda mottagaren. Det finns två huvudtyper av studsar:

Hårda studsar (Hard bounce)

… innebär att mottagarens e-postadress är ogiltig eller inte längre existerar. Det kan bero på att den är felstavad eller att mottagarens domän har ändrats.

Mjuka studsar (Soft bounce)

… innebär t.ex. att mottagaren har en full inkorg, är tillfälligt otillgänglig eller har out of office-funktionen aktiverad.

När ett utskick studsar försöker vi skicka e-postmeddelandet på nytt vid några ytterligare tillfällen. Om det fortfarande inte går att skicka efter det (fortsätter att studsa) kommer vi att rapportera detta i din kampanjstatistik.