Guider

Lime Inform

FAQ

Lime Inform

  1. Lime CRM
  2. Lime Inform
  3. Textmallar

Textmallar

Textmallar i Lime Inform hjälper er att snabbt få ut meddelanden. Använd er av nyckelord för att göra utskicket ännu snabbare.

För att se tidigare skapade textmallar eller skapa nya navigerar ni via menyn till Inställningar Textmallar. Här syns en lista med tidigare skapade textmallar, som enskilt kan redigeras eller tas bort.

 

 

Skapa ny textmall

För att skapa en ny textmall klickar ni på den gröna knappen Skapa ny textmall som återfinns högt upp på sidan.

 

 

Ange ett Namn för textmallen, ställ in Språk och skriv en Rubrik följt av din Text. Lägg till Nyckelord om så önskas och klicka därefter på Spara.

 

Nyckelord

Nyckelord används i textmallar för att enklare ersätta specifika ord i samband med utskick. Nyckelord märks upp genom att ordet omges av [% %], detta läggs till när man klickar på knappen “Lägg till nyckelord”.

Exempel på mall med nyckelord:
Vi har avbrott i [% OMRÅDE %] och beräknar att avbrott pågår i [% TIMMAR %].