1. Lime CRM
 2. Projekt start Lime CRM
 3. Steg 6. Historik/Att göra/Dokument

Steg 6. Historik/Att göra/Dokument

Vid kontakt med kund är det viktigt att logga vad som sker och följa upp aktiviteter vi gör; detta loggar vi i historiken samt med hjälp av dokument (där vi kan spara t.ex. offerter och mail). För att komma ihåg att följa upp det vi gör använder vi sedan att göra-uppgifter, som vi dessutom kan synkronisera med Outlook.

Historik

Genom historiken kan vi inte bara skapa aktiviteter utan även ta fram statistik på vilka aktiviteter vi har mot kund, t ex hur många kundbesök har vi gjort det senaste kvartalet.

Vanliga historiktyper är:

 • Fått e-post
 • Kundbesök
 • Pratat med
 • Skickat e-post
 • Säljsamtal
 • Sökt, en på plats (de gånger vi ringer kund utan att få svar)
 • Övrig anteckning

Vilka historiktyper vill vi ha i Lime?

Dokument

Genom att kategorisera dokumenten kan vi snabbt hitta det dokument vi är ute efter.

Vanliga dokumenttyper är:

 • Avtal
 • Brev
 • E-post
 • Offert
 • Övrigt

Vilka dokumenttyper ska vi spara i Lime?

Att göra

Ett viktigt steg för bra kundrelationer och affärhantering är att ni gör det ni lovat mot kund och gärna mer. Att göra hjälper oss att inte glömma av detta. Genom ämnesraden beskriver ni kort vad påminnelsen handlar om, där kan vi ha några standard-ämnen, för att snabbt skapa vanligt förekommande påminnelser, men även skriva fritext!

Vanliga standardämnen är:

 • Följ upp offert
 • Kundbesök
 • Ring upp
 • Skicka offert
 • Säljsamtal

Vilka standardämnen ska finnas i Lime?

Att förbereda:

 • En lista med de typer och standardämnen ni vill ha för historik/att göra/dokument