1. Lime CRM
 2. Projekt start Lime CRM
 3. Steg 5. Affärer

Steg 5. Affärer

I Lime kan vi enkelt hålla koll på vad vi arbetar med just nu genom affärsfliken. En affär representeras av ett kort i Lime. En affär kopplas mot ett företag och samma företag kan ha flera affärer. Vår pipe får vi helt enkelt fram genom att titta på affärsfliken i Lime, som ger en sammanställning över vilka affärer vi har på gång, hur långt vi kommit och hur mycket pengar som ligger i pipen.

Nedan är ett exempel på hur ett affärskort kan se ut. Exemplet kan användas som stöd i diskussionerna nedan om så önskas!

1. Vilken generell information behöver vi?

Övergripande information om affären som hjälper oss att ha koll på vad det är för affär samt vem som äger det, vilket gör att en säljare kan ha koll på sin egen pipe. Detta är fält som:

 • Affärsnamn (benämning på just den här affären)
 • Företag (kunden)
 • Kontaktperson (kontaktperson hos kund för just den här affären)
 • Affärsansvarig (ansvarig säljare hos er)

2. Vilka olika steg går en affär genom? Hur ser säljprocessen ut?

Detta återkopplar till de processer som diskuterades under affärstartsmötet. Genom att sätta olika statusar på affären går det att följa vart vi befinner oss just nu och hur mycket värde vi har i respektive status. Exempel på steg/statusar:

 1. Kundkontakt
 2. Behovsanalys
 3. Offert
 4. Avtal
 5. Ska affären delas upp i olika områden/kategorier?
 6. Vilka siffror och datum är vi intresserade av?

Detta handlar om att få en bra blick av nuläget men även för att underlätta uppföljning. Exempel på olika fält:

 • Affärsvärde
 • Sannolikhet
 • Vägt värde (= sannolikhet * affärsvärde)
 • Datum för när offerten skickades
 • Datum (månad) för förväntat avslutsdatum
 • Datum för avtal/avslag

3. Är det intressant att följa upp varför vi fått/inte fått en affär?

Vill vi i så fall göra detta med fritextfält eller olika fasta alternativ (t.ex. kunna välja att vi vann/förlorade pga. pris, tidsplan, utbud)? En fast lista på alternativ gör det möjligt att ta ut rapporter på varför vi vinner/förlorar medan ett fritextfält möjliggör för en mer djupare analys.

4. Se över svaren från frågorna ovan

Har vi nu den information vi behöver när vi tittar på vår pipeline?

Att förbereda

 • En lista med de fält som ni behöver på affärskortet