1. Lime CRM
  2. Projekt start Lime CRM
  3. Steg 4. Personer

Steg 4. Personer

Till varje företag kan vi koppla flera personer. Varje person har ett eget kort med information.

Vanlig information att hitta på dessa:

  1. Kontaktinformation
  2. Befattning
  3. Marknadsföring/utskick

Ibland behöver vi markera upp om en person ska ha utskick (nyhetsbrev, julkort, visningar etc.) för att veta vem på ett företag som bör kontaktas.

Att förbereda:

  • En lista med de fält som ni behöver på personkortet