Guider

Projekt start Lime CRM

FAQ

Projekt start Lime CRM

  1. Lime CRM
  2. Projekt start Lime CRM
  3. Steg 2. Kicka igång med 10 minuter demo av Lime CRM

Steg 2. Kicka igång med 10 minuter demo av Lime CRM

Filmen nedan är en 10 min kort demo av Lime CRM, och den är en kort introduktion tänkt att friska upp ditt minne! Att du och dina kollegor i projektgruppen har en förståelse för hur Lime CRM fungerar underlättar det kommande arbetet med att anpassa Lime CRM till era processer.

Att förbereda:

Här visas en kort genomgång av Lime, både i desktop- & webbklient, skicka den till dina kollegor i projektgruppen och be dem titta på den innan er interna genomgång.