Guider

Projekt start Lime CRM

FAQ

Projekt start Lime CRM

 1. Lime CRM
 2. Projekt start Lime CRM
 3. Steg 1. Er organisation & verksamhet

Steg 1. Er organisation & verksamhet

Verksamhet/Organisation

 • Vilka är ni? Vad gör ni och vad är viktigt att vi på Lime vet om er?
  • Vad erbjuder ni era kunder? Hur många kunder har ni idag?
  • Var är ni geografiskt placerade?
  • Vad är på gång inom verksamheten?
 • Hur ser organisationen ut, vilka jobbar hos er? T.ex. olika typer av säljare
 • Hur jobbar ni med olika marknadsområden?
 • Har ni tidigare erfarenhet av CRM-system?
  • Har någon i projektgruppen varit med vid införande av IT-system tidigare?

Dagens processer

Hur jobbar ni idag? Hur ser era olika processer ut (t.ex. säljprocessen, arbete med marknadsaktiviteter)? Frågor som hjälp på traven:

 • Hur/var håller vi reda på information om prospekts och kunder?
 • Vilka arbetsflöden och arbetsprocesser skall Lime stödja/underlätta?
 • Hur ser flödet ut från prospekt till kund?
  • Vem sköter vilken del i kedjan? När lämnar vi över mellan olika roller?
 • Hur håller ni befintliga kunder varma och vems ansvar är det att göra det?
  • ex. utskick för att påminna dem om vad ni har att erbjuda, kundträffar och andra events?
 • Vad fungerar bra/kan fungera bättre i processerna?
 • Vilken uppföljning vill ni kunna göra i Lime?

Att förbereda:

 • Fundera över hur ni jobbar idag med utgångspunkt från frågorna ovan. Ta fram underlag på vad som fungerar bra och vad som har potential att förbättras.