Guider

Projekt start Lime CRM

FAQ

Projekt start Lime CRM

 1. Lime CRM
 2. Projekt start Lime CRM
 3. Skapa bästa möjliga projekt gruppen

Skapa bästa möjliga projekt gruppen

Skapa den bästa projektgrupp ni kan tänka er. Se till att följande rollerna nedan finns med (om ni är en mindre organisation kanske ni rakt av kan fylla gruppen med alla användare):

 • Erfaren projektledare. Er interna projektledare för implementationen driver tillsammans med vår projektledare projektet framåt. Er projektledare organiserar projektgruppens arbete och ser till att de uppgifter ni får inför/mellan möten genomförs i tid.
 • Beslutsfattare från ledningen. För att projektgruppen ska ha mandat bakom besluten kring hur Lime CRM ska användas för att stödja era processer, behövs någon med mandat att bestämma hur användarna ska jobba. Annars krävs fullt stöd från ledningen för att projektledaren ska kunna driva på projektet.
 • Representanter från samtliga avdelningar. Personerna ska vara väl insatta i dagens arbetsprocesser. Mycket av projektgruppens arbete handlar om att ”översätta” era processer till hur de ska fungera i Lime CRM. Det underlättar även för att förankra Lime CRM i organisationen
 • Eldsjäl/ar/ för projektet. Eldsjälar fungerar som drivkraft och inspiratör i projektgruppen, samt som ambassadör bland användarna under och efter införandet. Helst ska såklart alla projektgruppens medlemmar vara eldsjälar!
 • Någon med god teknisk förståelse. Detta handlar inte om att kunna programmera; det handlar om att ha någon som förstår den grundläggande tekniken, databaser och vilka begränsningar som kan finnas.
 • Informell påverkare

Naturligtvis kan en deltagare ha flera av rollerna, men de bör alla finnas för att ge er en så stark projektgrupp som möjligt.

Tips! Se till att gruppen inte blir för tekniktung, vilket är lätt hänt. Det är affärsnytta ni ska fokusera på.

Det finns några roller till. Dessa återkommer inte enbart under införandet, utan finns där även efteråt.

 • Systemägaren har det strategiska ansvaret för Lime CRM hos er och är oftast den som har budgetansvaret för införandet och förvaltningen.
 • Administratörerna utbildas under projektets gång i hur databasen är uppbyggd, hur den kan konfigureras och i administration av användarkonton. Det kan vara någon på IT, eller någon teknikintresserad person i organisationen. Man bör dock ha närhet till Lime och koll på de processer som hanteras i lösningen.
 • Superanvändare utbildas till att kunna det lilla extra om Lime CRM, är ambassadörer och är användarnas go to! De kan skapa urval, vyer, mallar och rapporter och vet hur man gör massutskick. Det är bra om dessa representerar användargrupperna.

Sätt en realistisk budget

Fundera igenom alla aspekter av projektet och se till att projektgruppen har de ekonomiska ramar som krävs för att genomföra projektet. Lägg till en buffert, allt tar längre tid än man tror.

Glöm inte att en satsning på CRM är offensiv och intäktsdrivande.

Det kommer garanterat ge pengar tillbaks, det ni gör är en viktig investering för framtiden.

Ge fullt mandat

Se till att gruppen har fullt mandat från ledningen och tydliggör detta internt. Projektledaren måste ha förtroendet att kunna driva projektet med ledningens fulla stöd och mandat.

Låt projektet vara en prioriterad punkt på ledningsgruppen agenda.