Guider

Migrationer & export

FAQ

Migrationer & export

Du kan exportera dina affärsmöjligheter och resultatet från en ringlista. Ett annat alternativ är att använda Zapier om ni önskar ha automatiska exportflöden.

  1. Lime Go
  2. Migrationer & export
  3. Konvertera en XML-fil till excelformat

Konvertera en XML-fil till excelformat

Om du behöver, så kan du få ut en fil som innehåller all data som du lagt in i Lime Go. Du kan läsa mer om den exporten här. För att behålla den hierarkiska datastrukturen skapas filen i XML-format. Det är dock inte ovanligt att vilja se filen i Microsoft Excel.

Följ stegen nedan för att konvertera exportfilen till Excel. Om du behöver ytterligare hjälp kan du självklart boka en Lime-konsult som hjälper dig att konvertera XML:en till Excel. Kontakta supporten om du vill få ett tidsestimat för detta.

  1. Ladda ner export- / XML-filen till en lokal mapp.

  1. Första gången du öppnar den här filen kan Excel visa följande meddelande:

  1. För att öppna XML-filen och hämta in data väljer du:

  1. Nu ska filen öppnas i Excel som i bilden nedan. Ett tips är att nu spara Excel-filen separat från originalfilen för enklare hantering.