1. Lime CRM
  2. Kom igång
  3. Kommunicera effektivare med dina kollegor angående affärer och kunder

Kommunicera effektivare med dina kollegor angående affärer och kunder

Lime-länkar hjälper dig och kollegorna att kommunicera mer effektivt kring era kontakter i Lime CRM. Det är helt enkelt en länk som tar dig direkt till kortet du skickat länken ifrån, t ex affärskortet, personkortet eller företagskortet.

Lime-länkarna hittar du under kedje-knappen på respektive kort och när du klickar på den skapas det upp ett Outlook-mail där länken automatiskt läggs in.

Om du vill skicka Lime-länkar till flera kort t ex affärer, markera dem i affärsfliken och klicka på länkknappen. Då infogas alla de markerade affärerna i ett Outlook-mail som du kan skicka vidare.