Guider

Säljmål & budget

FAQ

Säljmål & budget

För att se rapporten gå till Säljmål. Här visas aktivitet för säljlaget och för individuella medarbetare. Det går att filtrera på dagveckamånadkvartalår och en egen period.

  1. Lime Go
  2. Säljmål & budget
  3. Kom igång med mål

Kom igång med mål

I Lime Go kan du som säljchef sätta mål för ditt säljteam utifrån fyra aktiviteter: budget, antal skapade affärer, antal vunna affärer, säljsamtal, bokade möten och genomförda möten och kundbesök.

Klicka in på medarbetarens profilsida och välj Redigera mål i menyn med de “tre prickarna” längst upp. Notera att du bara når denna vy för ditt eget konto eller om du har administrativa rättigheter.

Navigera till det år du vill sätta mål för och fyll i aktivitetsmål för kollegan per månad. Överst för varje typ av aktivitet kan du få hjälp att fylla i värdet för alla 12 månader direkt, och sedan justera enskilda fält för hand.

Tänk på att det är kollegan som bokar ett möte som får statistik, inte personen som mötet delegerats till. Samma sak om en medarbetare med administrativa rättigheter rapporterar ett möte åt en kollega – då uppgraderas kollegans statistik med 1.

Det går bra att gå tillbaka och redigera mål om något skulle bli fel. Detta är menat att vara ett verktyg för säljaren att se om hen ligger i fas. Avsluta med att klicka på knappen Spara.

Mål kommer att visas på medarbetarens profilsida och på sidan Säljaktivitet. Här kommer det visas ett diagram som ger en indikation över hur arbetet flyter på.

Det värde du angivit som mål för en månad har delas upp på antalet dagar i månaden, minus helger, för att ge ett så kallat närliggande mål. Det är där säljaren bör vara i slutet av varje dag för att ligga i fas med periodens mål.