Guider

Koppla Lime Go till andra system

FAQ

Koppla Lime Go till andra system

Zapier är en supersmidig och enkel tjänst som gör integrationer mellan olika onlinetjänster. Zapier gör det möjligt för alla, utan specifik teknisk kunskap, att integrera Lime Go med över 400 olika onlinetjänster.

Ja, Lime Go har ett öppet REST API som du kan använda för att integrera din Lime Go med andra system. Du kan läsa hela API-dokumentationen här.

  1. Lime Go
  2. Koppla Lime Go till andra system
  3. Kom igång med Fortnox-kopplingen

Kom igång med Fortnox-kopplingen

Vad är Fortnox?

Fortnox är en ekonomimjukvara för små företag. Det är lätt att använda och webbaserat. Att koppla ihop Lime Go och Fortnox ger en möjlighet att skapa ett nytt företag i Fortnox, uppdatera info på befintlig kund samt skapa en faktura direkt från Lime Go i Fortnox.

Hur ställer man in kopplingen?

  1. För att ställa in kopplingen krävs det att du har ett konto hos Fortnox.
  2. Logga sedan in i Lime Go > klicka på Inställningar > Integrationer > ERP-integrationer.
  3. Välj sedan Fortnox och följ instruktionerna som står precis under.
  4. Följ Fortnoxs guide över hur du kommer igång med integrationer

Hur fungerar det?

Integrationen mellan Lime Go och Fortnox är en enkelriktad koppling och baseras på två punkter inom försäljning.

  1. När ett företag blir kund i Lime Go läggs kunden automatiskt till i Fortnox. Om information läggs till eller ändras i Lime Go (tex ett telefonnummer) kan även detta uppdateras i Fortnox.
  2. När en affär har vunnits i Lime Go skapas antingen en faktura, order eller ingenting alls – beroende på vad man väljer – i Fortnox som kopplas till företaget, detta sker automatiskt. Inställningen görs en gång och gäller samtliga affärer.

Vilken information synkas över?

Företagsinfo
– Namn
– Organisationsnummer
– Telefonnummer

Fakturaadress = Postadress i Lime Go

– Fakturaadress
– Postnr
– Postort

Leveransadress = Besöksadress i Lime Go

– Postadress
– Postnr
– Postort
– Land

Faktura/order
– Kundnamn
– Er referens
– Vår referens
– Egna fält om info finns ifyllt
– Antal alltid = 1
– Värdet på affären