Guider

Koppla Lime Go till andra system

FAQ

Koppla Lime Go till andra system

Zapier är en supersmidig och enkel tjänst som gör integrationer mellan olika onlinetjänster. Zapier gör det möjligt för alla, utan specifik teknisk kunskap, att integrera Lime Go med över 400 olika onlinetjänster.

Ja, Lime Go har ett öppet REST API som du kan använda för att integrera din Lime Go med andra system. Du kan läsa hela API-dokumentationen här.

 1. Lime Go
 2. Koppla Lime Go till andra system
 3. Kom igång med nya dubbelsynkade Fortnox-kopplingen

Kom igång med nya dubbelsynkade Fortnox-kopplingen

Hur aktiverar man kopplingen?

För att aktivera kopplingen krävs det att du har ett konto hos Fortnox.

Befintlig Lime Go-kund:

 1. Gå in i Lime Go
 2. Klicka in på Inställningar -> Integrationer -> ERP
 3. Välj Fortnox och vad som ska synkas sett till företag/affärer och om ni ska skapa ordrar/fakturor i Fortnox
 4. Välj mellan Standard eller Premium synken
 5. “Aktivera” – ny flik öppnas och ni skickas till Fortnox
 6. Klart!

 

Ny Lime Go-kund:

 1. Signa upp ett testkonto av Lime Go
 2. Logga in och klicka på Inställningar -> Integrationer -> ERP
 3. Välj Fortnox och vad som ska synkas sett till företag/affärer och om ni ska skapa ordrar/fakturor i Fortnox
 4. Välj mellan Standard eller Premium synken
 5. “Aktivera” – ny flik öppnas och ni skickas till Fortnox
 6. Klart!

 

Q: Vad kostar tvåvägssynken?

A: Standard kostar 999:- /månad. Premium kostar 1499:- /månad.

 

Q: När jag deaktiverar min envägssynk och reaktiverar tvåvägssynken, kommer någon data försvinna eller kommer jag få dubletter?

A: Nej, ingen data kommer försvinna. Migrationen av kunderna från Fortnox till Lime Go kommer att försöka matcha, har du däremot inkomplett data i Fortnox så kommer vissa kunder inte att matcha och eventuellt dubletter kan förekomma. Ju bättre och mer komplett data ni har i Fortnox, desto bättre kommer det att matcha i Lime Go.

 

Q: Vad ingår i Standard & vad ingår i Premium?

A: Migration av kunddata ingår i bägge systemen. Standard synkar kundinformation & fakturor, samt fakturarader mellan systemen. Premium synkar, utöver det som ingår i Standard, även produkter, ordrar och orderrader.

 

Q: Vad innebär migration av kunder?

A: När synken aktiveras migrerar vi över ert kundregister från Fortnox till Lime Go – detta ingår i licenspengen.

 

Q: Kan jag lita på att allting följer med i migrationen?

A: Till 99,9%! Matchningen av er kunddata till företagsdatan i Lime Go beror på er befintliga datakvalitet. Vi brukar säga, skit in – skit ut 😉 Dvs om organisationsnummer saknas i Fortnox blir det svårare för Lime Go att matcha utan all data nära till hands.

 

Q: Hur lång tid tar det att genomföra migrationen?

A: Svårt att säga, det beror på kötid och antalet objekt som synkas m.m.

 

Q: Vilket system är “ägare” i form av kunddata?

A: Lime Go. Detta betyder att när du triggar en ny affär eller redigerar relationsstatus i Lime Go, så kommer detta även att uppdateras i Fortnox.

 

Q: Vad är det som triggar att kundinformation flyttas från Lime Go till Fortnox?

A: När en affär flyttas till vunnen eller att relationsstatusen ändras till “är kund”

 

Q: Vilket system är “ägare” i form av fakturor?

A: Fortnox.

 

Q: Hur ofta synkroniserar vi fakturor?

A: Var tionde minut.

 

Q: Vilket system är “ägare” i form av produkter/artiklar?

A: Fortnox.

 

Q: Hur vet jag när migrationen startar, är igång och är färdig?

A: Den sätts igång när du väljer att synkronisera och dina kunder oc produkter kommer då börja läggas till i Lime Go.

 

Q: Kommer ändringar jag gör i Fortnox på en faktura också ändras automatiskt i Lime Go?

A: Ja, var tionde minut sker synkroniseringen.

 

Q: Synkar ni även offerter från Fortnox?

A: Nej, inte ännu.

 

Q: Om jag lägger till en kund i Fortnox, kommer de också automatiskt markeras som kunder i Lime Go?

A: Nej, ni måste manuellt ändra relationsstatus på kundkortet i Lime Go. Eller vinna en affär på enny kund vilket automatiskt ändrar till relationsstatusen “Är kund” och därmed triggar synken.

 

Q: Är migrationen inkluderat i er prissättning?

A: Ja.

 

Q: Kan jag koppla ihop 2 olika Lime Go-databaser till ett och samma fortnox-konto?

A: Nej.

 

Q: Vilken information kommer att synkas mellan Lime Go och Fortnox?

A: Det beror på vilken nivå av synk du har (standard eller premium)

 

Q: Kommer jag i efterhand kunna redigera produkter eller koppla ihop ordrar till redan vunna/förlorade affärer?

A: Vunna/förlorade affärer kan inte redigeras om de inte flyttas tillbaka i pipen till ett processteg.

 

Q: Kommer jag ha tillgång till en test-period av tvåvägssynken?

A: Tyvärr. Test-perioder av Lime Go är endast möjlig för helt nya kunder under 48 h, under denna period kan tvåvägssynken aktiveras.

 

Q: Kan jag redigera fakturor i Lime Go?

A: Nej.

 

Q: Kan jag samtidigt synka informationen till andra system?

A: Ja, men endast via Zapier.

 

Q: Kommer jag få en notis i Lime Go när en faktura har betalats?

A: Nej ingen notis, men däremot kommer betalningsstatus att uppdateras inom 15 minuter.

 

Vilken information synkas över?

Från Lime Go -> Fortnox (Löpande synk)

Företagsinfo
– Namn
– Organisationsnummer (Detta är nyckelfältet mellan Lime Go och Fortnox. Om du ändrar detta kan du få dubbletter om företaget överförs en andra gång)
– Telefonnummer
– E-post (Om du vill skicka en e-postfaktura kanske du vill ändra detta till faktureringsadressen eller redigera det i Fortnox)
– Landkod


Postadress i Lime Go (Blir faktureringsadress i Fortnox)

– Postadress
– Postnr
– Postort

Besöksadress i Lime Go (Blir leveransadress i Fortnox)
– Leveransadress
– Postnr
– Postort

Faktura/order
– Kundnamn
– Er referens
– Vår referens
– Egna fält om info finns ifyllt –  Du kan använda detta för att ange extra information om fakturan. T.ex. rabatter.
– Antal alltid = 1
– Namn på affären (läggs till som huvudartikel på fakturan)
– Värdet på affären

 

Från Fortnox -> Lime Go (Migration & löpande synk)

Företagsinfo
– Namn
– Organisationsnummer
– Telefonnummer
– E-post (Om du vill skicka en e-postfaktura kanske du vill ändra detta till faktureringsadressen eller redigera det i Fortnox)
– Kundnummer

– Fakturaadress
– Postnr
– Postort
– Landkod

Faktura/Order
– Kundnamn
– Er referens
– Vår referens
– Fakturanummer
– Kundnummer
– Villkor
– Belopp
– Förfallodatum
– Beställningsdatum
– Valuta
– VAT/Moms
– Antal påminnelser
– Kvar att betala

Fakturarad/Orderrad
– Produkt
– Antal
– Artikelnummer
– Pris
– Total på produkt, antal & pris

Produkter
– Produktnamn
– Produktnummer
– Pris
– Enhet

 

 

Vad är Fortnox?

Fortnox är en ekonomimjukvara för små & medelstora företag. Det är lätt att använda och webbaserat. Att koppla ihop Lime Go och Fortnox ger en möjlighet att skapa ett nytt företag i Fortnox, uppdatera info på befintlig kund samt skapa en faktura direkt från Lime Go i Fortnox.