Guider

Koppla Lime Go till andra system

FAQ

Koppla Lime Go till andra system

Zapier är en supersmidig och enkel tjänst som gör integrationer mellan olika onlinetjänster. Zapier gör det möjligt för alla, utan specifik teknisk kunskap, att integrera Lime Go med över 400 olika onlinetjänster.

Ja, Lime Go har ett öppet REST API som du kan använda för att integrera din Lime Go med andra system. Du kan läsa hela API-dokumentationen här.

  1. Lime Go
  2. Koppla Lime Go till andra system
  3. Jobba med Externa Nycklar

Jobba med Externa Nycklar

Fältet extern nyckel är tänkt att lagra ett id eller liknande som finns i ett annat system.

När den väl finns på plats kan man använda den via vårt GraphQL api eller Zapier för att hitta typer i Lime Go.

Hur skapar man en Extern Nyckel?

Affärer, företag och personer i Lime Go kan ha ett eget fält av typen Extern Nyckel. Man skapar det genom Inställningar > Affärer|Företag|Personer > Egna fält.

Fältet måste ha ett unikt värde per typ (Affärer|Företag|Personer). D.v.s. samma värde kan finnas på en affär och ett företag men två olika företag kan inte ha samma värde.

Exempel

Säg att vi har ett kundnummer för ett företag i ett externt system vi vill lagra i Lime Go för att kunna bygga en egen integration.

  1. Gå in under Inställningar > Företag > Egna fält och klicka på + Lägg till. Ge fältet ett namn t.ex.  MittSystem och välj typen Extern Nyckel i rullgardinsmenyn.
  2. Ni kan nu gå in under ett företag och klicka på Redigera. Under sektionen Egna Fält kan ni sätta värdet manuellt. Det går också bra att sätta och uppdatera värdet via vårt api.