1. Lime Go
  2. Företagsdata som ingår
  3. Jag kan inte matcha mot källdata får meddelande ”Företaget är redan kopplat”

Jag kan inte matcha mot källdata får meddelande ”Företaget är redan kopplat”

Gå in på det korrekta Dun & Bradstreet (f.d. Bisnode) företaget. Se till att lägga över eventuella taggar, personinformation, anteckningar till företaget som ligger okopplat. Detta är väldigt viktigt då denna information annars försvinner.

Gå till Bisnodeföretaget och välj de två parallella pilarna till höger – ”Matcha mot källdata”, och välj ”Ta bort koppling”

Gå till Företag X som är okopplat och välj de två parallella pilarna tre uppe till höger och sök fram korrekt Dun & Bradstreet företag och välj ”Klar”.