Guider

Lime Marketing

FAQ

Lime Marketing

När det är dags för dig att välja mottagarlistan från Lime CRM, följ dessa steg för att göra det framgångsrikt:

 1. Välj fliken mottagare (i det övre vänstra hörnet).
 2. Nu har du två alternativ att antingen lägga till en mottagarlista eller importera mottagare. Välj lägg till mottagarlista.
 3. Från panelen till vänster väljer du Lime CRM.
 4. Hitta mottagarlistan du vill skicka e-postmeddelandet till och tryck på lägg till vald lista.
 5. KLAR!

Tyvärr är det inte möjligt att bädda in en video i ditt nyhetsbrev. Vad du kan göra är att infoga en bild (från den faktiska videon) och lägga till en URL-länk till YouTube-videon från den infogade bilden.

 1. Gå in under ”Administration” (kugghjulet) i vänsterpanelen.
 2. Klicka på ”Användare”,
 3. Välj korrekt användare,
 4. Välj ”Redigera användare” (pennan längst till höger på användarraden).
 5. Välj ”Byt lösenord” längst upp i den svarta menyn.Tänk på att använda minst 8 tecken inklusive en stor och en liten bokstav samt en siffra.
 6. Tryck på ”Spara lösenord”

Medan du skapar ditt utskick och/eller när du är klar så kan du förhandsgranska det för att se hur det ser ut utanför designläget. Funktionen hittar du i listen/menyn uppe till vänster i utskicket

 1. Lime CRM
 2. Lime Marketing
 3. Hur schemalägger jag ett utskick?

Hur schemalägger jag ett utskick?

När du befinner dig i skicka-vyn har du möjlighet att schemalägga ditt utskick till önskat datum och tidpunkt.

Behöver du justera utskicket eller mottagarlistorna efter du schemalagt det så kommer det inte att slå igenom när du skickar. Behöver du justera, avbryt istället schemaläggningen, och gör dina ändringar för att sedan schemalägga igen.