Guider

Användare

FAQ

Användare

Vi brukar anordna två användarutbildningar under hösten och två under våren. För mer information om de kommande utbildningarna se här: Utbildningar eller kontakta vår support på info@lime.tech.

Självklart! Du kan antingen be din kontaktperson på Lime att boka utbildningen eller göra den själv. För mer information om utbildningarna, datum och priser se här: Utbildningar eller kontakta vår support på info@lime.tech.

 1. Lime CRM
 2. Användare
 3. Hur lägger jag upp eller inaktiverar en användare?

Hur lägger jag upp eller inaktiverar en användare?

Den nya användaren behöver först läggas in i LISA (adminverktyget för Lime CRM) och därefter i LIME CRM-klienten.

 1. Logga in med dina adminuppgifter i LISA.
 2. Klicka på databasen och välj Security.
 3. Klicka på Users och New.
 4. Ange Display name, Username och Password.
 5. Kontrollera att Active står som Yes.
 6. Ange vilken eller vilka grupper personen ska vara medlem i.
 7. Avsluta med Save.
 8. Logga därefter in som admin i Lime CRM-klienten. Klicka på fliken medarbetare, registrera namn, e-postadress och välj samma användarnamn som i LISA, användarnamnet du nyss lade upp i LISA ska automatiskt dyka upp i Lime CRM.

Om ni ska installera Lime CRM hos den nya användaren hittar ni den senaste versionen här.

OBS! Instruktionen gäller för er som loggar in med inloggningsuppgifter i Lime CRM idag, dvs INTE har sk AD-inloggning. Om ni har AD-inloggning dvs inte anger några inloggningsuppgifter när ni loggar in i Lime CRM, skapas användaren oftast upp av er IT. Användaren ska då läggas kopplas till en användargrupp som oftast heter Lime Users.

 

Så här inaktiverar du en användare

 1. Logga in med dina adminuppgifter i LISA.
 2. Klicka på databasen och välj Security.
 3. Klicka på Users och välj den användare du vill inaktivera.
 4. Välj No i rutan för Active.
 5. Tryck Save.
 6. Also update in the database on the employee card, that the person has quit.

KLAR!