Guider

Tips & tricks

FAQ

Tips & tricks

  1. Lime Easy
  2. Tips & tricks
  3. Hur gör jag en export?

Hur gör jag en export?

Det finns två sätt att exportera

  1. Snabbknapp

Du exportera från Lime Easy genom att använda snabbknapparna för export till Word och Excel som du hittar under knappen Exportera under respektive flik. När du exporterar på detta sätt till Word och Excel får du dock endast med den information som du valt att visa i kolumnerna i huvudlistan. Vill du istället kunna välja vilka fält du vill exportera utan att först visa dessa i huvudlistan väljer du istället alternativet Exportera till textfil. Informationen sparas nu till en textfil som du sedan kan importera till andra program eller till en ordbehandlare för bearbetning.

Om du väljer att exportera till en textfil börjar du med att ange vilka fält som ska exporteras genom att markera fälten i listan till vänster och klicka på högerpilen.

  1. Menyval

Välj menyn arkiv-> exportera och välj dom fälten du vill ha med.

Spara filen som en textfil som du sedan öppnar upp i Excel och ev. sparar om där.